Historické budovy

Historické budovy s titulu svojej pamiatkovej hodnoty nedovoľujú vykonať interiérové zásahy ako sú otvory do stien, stropov, podláh, ťahanie trubkových rozvodov na povrchu stien, alebo pod omietkou. V historických budovách sa spravidla používa klasické elektrické kúrenie konvektormi. Z dôvodu primárneho ohrevu vzduchu a hrubých stien z kameňa alebo plných pálených tehál, týmto kúrením nedosahujeme primeranú tepelnú pohodu a naviac prevádzkové náklady sú vysoké. Naše skúsenosti s vykurovaním historických budov sú veľmi pozitívne a povzbudzujúce. Naši zákazníci v týchto budovách po aplikácii vykurovacích infrapanelov EkoTherm dosiahli tepelnú pohodu, ktorú predtým klasickým elektrickým konvektorovým kúrením nikdy nedosiahli a naviac značným spôsobom si znížili prevádzkové náklady, ktoré sa odzrkadlili na ich fixných nákladoch. Zásahy pri inštalácii nášho kúrenia v historických objektoch sú minimálne aj z dôvodu bezkáblovej regulácie, pri ktorej netreba zasekávať kábel do steny.

Comments are closed