Nedostatočne vykurované priestory

Takmer v každej stavbe, hlavne v starších budovách nájdeme priestory, ktoré vo vykurovacích sezónach nedosahujú tepelný komfort potrebný pre kvalitné bývanie. Dôvodom sú špatne orientované miestnosti ,rôzne konštrukčné, stavebné, chyby, ako aj nevhodne použitý stavebný alebo izolačný materiál.
Nie v každej takto „postihnutej“ stavbe sa dajú zrealizovať a odstrániť konštrukčné alebo iné technicky náročné chyby stavby.
Za účelom primeranej tepelnej pohody poskytujeme vo forme dokurovania, alebo aj hlavného kúrenia vysokoúčinné panely EkoTherm s veľmi nízkou potrebou vstupnej energie, nízkymi prevádzkovými nákladmi, dlhou životnosťou, pozitívnymi zdravotnými účinkami, s možnosťou bezkáblovej regulácie a neobmedzeným dizajnom.

Comments are closed