Skladovacie priestory

Takmer všetky skladovacie priestory nie sú primárne určené na vykurovanie celého priestoru v teplotnom móde iných prevádzkových častí. Sú však miesta v priestoroch skladu kde je potrebné aspoň temperovať , z dôvodu skladovaného tovaru, zamrznutia vodovodných potrubí ap. Ďalším priestorom v skladoch je  expedícia, kde pracovníci expedície potrebujú vyšší tepelný komfort ako v priestoroch skladu. V priestoroch potrebných na temperovanie, alebo expedície, nie je potrebné ťahať teplovodné trubkové rozvody, stačí trojžilový kábel 3x 2,5 CYKY a napäťovú sústavu 230V, vhodnú reguláciu, ktorou si zákazník dokúri len vtedy kedy potrebuje.  Dokurovanie panelmi EkoTherm  spoľahlivo a účinne plní svoju funkciu, bez potreby obmedzenia skladovacích priestorov s nízkymi investičnými a prevádzkovými nákladmi.

Comments are closed